• Author Archive

Tác giả: qcv

 • GÍA CẢ THỊ TRƯỜNG CẬP NHẬT NGÀY 09/02/2023

  Giá heo hơi tại Miền Bắc và Bắc Miền Trung (Nguồn thông tin: nhân viên MVT các vùng) Hiện tại, đa số các địa phương đang giao dịch quanh mốc 47.000 đến 53.000 đồng/kg heo hơi, giá heo hơi biến động tùy từng vùng. Giá heo con dao động trong khoảng 900 – 1.300.000 tùy […]
  View more
 • GÍA CẢ THỊ TRƯỜNG CẬP NHẬT NGÀY 16/02/2023

  Giá heo hơi tại Miền Bắc và Bắc Miền Trung (Nguồn thông tin: nhân viên MVT các vùng) Hiện tại, đa số các địa phương đang giao dịch quanh mốc 47.000 đến 53.000 đồng/kg heo hơi, giá heo hơi biến động tùy từng vùng. Giá heo con dao động trong khoảng 900 – 1.300.000 tùy […]
  View more
 • GÍA CẢ THỊ TRƯỜNG CẬP NHẬT NGÀY 23/02/2023

  Giá heo hơi tại Miền Bắc và Bắc Miền Trung (Nguồn thông tin: nhân viên MVT các vùng) Hiện tại, đa số các địa phương đang giao dịch quanh mốc 47.000 đến 53.000 đồng/kg heo hơi, giá heo hơi biến động tùy từng vùng. Giá heo con dao động trong khoảng 900 – 1.300.000 tùy […]
  View more
 • GÍA CẢ THỊ TRƯỜNG CẬP NHẬT NGÀY 17/03/2023

  Giá heo hơi tại Miền Bắc và Bắc Miền Trung (Nguồn thông tin: nhân viên MVT các vùng) Hiện tại, đa số các địa phương đang giao dịch quanh mốc 47.000 đến 53.000 đồng/kg heo hơi, giá heo hơi biến động tùy từng vùng. Giá heo con dao động trong khoảng 900 – 1.300.000 tùy […]
  View more
0374517188
0374517188